Lieta par mācību valodām privātās augstskolās

Spriedums Lietā Nr.2019-12-01, 2020. gada 11. jūnijā
“Par Augstskolu likuma 5. panta pirmās daļas trešā teikuma, 56. panta trešās daļas un pārejas noteikumu 49. punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1., 105. un 112. pantam”.

tiesneša Artūra Kuča atsevišķās domas (лат. яз.)

Stenogrammas 1. daļa (лат. яз.)
Stenogrammas 2. daļa (лат. яз.)
Stenogrammas 3. daļa (лат. яз.)
Stenogrammas 4. daļa (лат. яз.)