Case on languages of instruction in private universities

Judgment in case No.2019-12-01, 11 June 2020 (in Latvian)
“Par Augstskolu likuma 5. panta pirmās daļas trešā teikuma, 56. panta trešās daļas un pārejas noteikumu 49. punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1., 105. un 112. pantam”.

Dissenting opinion of Judge A.Kučs

Minutes – part 1 (in Latvian)
Minutes – part 2 (in Latvian)
Minutes – part 3 (in Latvian)
Minutes – part 4 (in Latvian)