Второе дело о языках меньшинств в образовании

Решение по делу No.2018-12-01, 23 апреля 2019 г. (на латышском языке)
“Par 2018. gada 22. marta likuma „Grozījumi Izglītības likumā” 1. panta pirmās daļas, otrās daļas vārdu „pirmsskolas izglītības un pamatizglītības pakāpē, ievērojot šā likuma 41. panta noteikumus”, 3. panta pirmās daļas vārda „pamatizglītības” un 2018. gada 22. marta likuma „Grozījumi Vispārējās izglītības likumā” 2. panta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 91. panta otrajam teikumam, 112. pantam un 114. pantam”.

Стенограмма – 1 часть (лат. яз.)
Стенограмма – 2 часть (лат. яз.)
Стенограмма – 3 часть (лат. яз.)
Стенограмма – 4 часть (лат. яз.)

Видео судебного процесса:
1 день
2 день
3 день
4 день