Konference “Vispārējā konvencija par nacionālo minoritāšu aizsardzību pētnieku skatījumā”

Rīga, 1.11.2007. Organizēja Īpašu uzdevumu ministra sabiedribas integrācijas lietās secretariāts.

Consultation seminar on the Draft commentary on participation of persons belonging to national minorities in cultural, social and economic life and public affairs

Bolzano-Bozen, 2-4 October 2007. Organized by the Advisory Committee on the Framework Convention for the Protection of National Minorities and European Academy Bozen/Bolzano (EURAC).
List of participants

Konference-disckusija “Latvijai aktualie cilvēktiesību jautājumi: starptautiskie un nacionālie nolēmumi un rekomendācijas”

Rīga, 24.08.2007, organizēja Rīgas Juridiskā augstskola.