Kad morālā autoritāte ir spēks. Vai ombudsmena ieviešana būs izeja no strupceļa?

“Jaunā avīze”, 30.10.2000

Diskusijas par ombudsmena institūcijas ieviešanu Latvijā sākās jau labi pasen. 1995. gadā tika izveidots Valsts cilvēktiesību birojs, ko savā ziņā varētu uzskatīt par kvaziombudsmena institūciju, taču ne jau nosaukums ir svarīgs…