Russian minorities in the Baltic states

Seminar “Minority rights and the resolution of conflicts in Europe”. Merano, 28-30 April 1997. Organized by the Robert Schuman Foundation and EPP group in the European Parliament.
Programme

Семь лет спустя: проблемы и перспективы интеграции общества Латвии

Круглый стол “Население и государство в Эстонии и Латвии: политические и правовые связи”. Таллин, 14-15.04.1997. Организаторы: Московский центр Карнеги и Эстонский институт социально-экономического анализа.
Программа

Latvijas likumdošana minoritāšu izglītībā: alternatīva pieeja

Konference “Pamatprincipi minoritāšū izglītībā: problēmas un perspektīvas Latvijā”. Rīga, 5.04.1997. Organizēja: Valsts Prezidenta Tautību konsultatīvā padome, Valsts cilvēktiesību birojs un Izglītības un zinātnes ministrija.
Programma

Legal and cultural situation of the Russian minorities in the Baltic states: Latvia

International colloquy “Russian minorities in the Baltic states. National identity and civil loyalty”. Lubeck-Travemunde, 25-27 October 1996. Organized by Ostsee-Akademie.
Programme

Выборы, парламентаризм и этничность: взаимодействие и противоречия на примере Латвийской Республики

Семинар “Межнациональные отношения в России и СНГ”. Москва, 31.01.1996. Организатор: Московский центр Карнеги.
Программа

Tolerances problēma un Latvijas valsts nākotne

Seminārs “Tolerance un interkulturāls dialogs”. Daugavpils, 16.11.1995. Organizēja: Daugavpils Multinacionālās kultūras centrs.
Programma