Latvijas likumdošana minoritāšu izglītībā: alternatīva pieeja

Konference “Pamatprincipi minoritāšū izglītībā: problēmas un perspektīvas Latvijā”. Rīga, 5.04.1997. Organizēja: Valsts Prezidenta Tautību konsultatīvā padome, Valsts cilvēktiesību birojs un Izglītības un zinātnes ministrija.
Programma