Tolerances problēma un Latvijas valsts nākotne

Seminārs «Tolerance un interkulturāls dialogs». Daugavpils, 16.11.1995. Organizēja: Daugavpils Multinacionālās kultūras centrs.
Programma