Tolerances problēma un Latvijas valsts nākotne

Seminārs “Tolerance un interkulturāls dialogs”. Daugavpils, 16.11.1995. Organizēja: Daugavpils Multinacionālās kultūras centrs.
Programma