Diskusijas

Diskusija par Latvijas drošību 21.gadsimtā “Viltus ziņas kā instruments sabiedrības viedokļa ietekmēšanā”

Rīga, 6.12.2017. Organizēja Valsts Prezidents

Expert roundtable workshop. National Minorities and the Media in the Digital Age: Discussion of New Draft Guidelines

Amsterdam, 11 October 2017. Organized by The OSCE High Commissioner on National Minorities and Institute for Information Law (IViR).

Seminārs un publiska diskusija “Vācijas sabiedrisko raidorganizāciju pārvaldības pieredze Latvijas reformas priekšlikumu gaismā. Latvijas reformas atsevišķi aspekti”

Rīga, 3. augusts 2016. Organizēja: LR Saeima un Konrad Adenauer Stiftung