Интервjу: Борис Цилевич, пратеник од Летониjа во Парламентарното Собрание на Советот на Европа

“Дневник” (Македония), 18.03.2010

Ограничувањето на обемот на заштита на малцинствата преку непризнавање малцинства е еден од најакутните проблеми, а ситуацијата со Македонците во Грција е еден од најилустративните случаи, вели Цилевич за „Дневник“…