Nepilsoņi un īpašumtiesības Latvijas pilsētās

Zemes reforma Latvijas pilsētās. Zemes Reformas Vēstnesis. Rīga: ES-PHARE Latvia, 1997, pp.61-62.