Galvenie šķēršļi integrācijai: stereotipi

Pilsoņu debates par integrāciju. Rīga, 25. februāris, 2012. Organizēja: PROVIDUS.
Programma