Eiropas Sociālā harta – sociālo tiesību nodrošināšanas instruments

Konference “Sociālās nevienlīdzības pazīmes Latvijā kā Eiropas Savienības dalībvalstī”. 25.04.2014, Rīga. Organizēja: biedrība “Pro Development”.
Programma