Bilingvālā izglītība Latvijā: sasniegumi, riski un mīti

Tiesībsarga 2013. gada konference. Rīga, 10. decembris 2013. Organizēja: Latvijas Republikas tiesībsargs.
Programma