Дискуссии

International Conference «EU Fundamental Rights Charter and the Role of Civil Society in Promoting Fundamental Rights»

Riga, 27-28 November 2012. Organized by: Latvian Centre for Human Rights, Europe for Citizens programme and Human Rights Monitoring Institute.

Launching of the Third Thematic Commentary on the Language Rights of Persons belonging to National Minorities

Strasbourg, 15 October 2012. Organized by: Advisory Committee of the Framework Convention for the Protection of National Minorities.

Forums «Sabiedrības līdzdalība kā demokrātijas pilnveides iespēja Latvijā un Eiropas Savienībā»

Rīga, 20. jūlijs 2012. Organizēja: Foundation for European Progressive Studies (FEPS) un Brīvības un solidaritātes fonds (BSF).

Diskusija «Masu mediju ietekme uz sabiedrisko domu, nacionālo drošību un valstisko identitāti»

Rīga, 10. maijs 2012. Organizēja: LATO un Aizsardzības ministrija ЛР.

Круглый стол «Русский язык: обретение европейского статуса. Опыт и перспективы»

Симферополь, 10 марта 2012. Организаторы: партия «Русское единство» и Балтийский институт стратегических исследований и инноваций (БИСИ).

Pilsoņu debates par integrāciju

Rīga, 25. februāris, 2012. Organizēja: PROVIDUS.

Diskusija “Starpvalstu līgums par Ekonomiskās un monetārās savienības stabilitāti, koordināciju un pārvaldību: tā saturs un nozīme”

Rīga, 10. februāris 2012. Organizēja: LR Saeima, LR Ārlietu ministrija un Eiropas komisijas pārstāvniecība Latvijā в Латвии.