Konference nevalstiskajām organizācijām par Latvijas valsts cilvēktiesību aizstāvības in veicināšanas programmu

Rīga, 7.03.1995. Organizēja Latvijas valdības darba grupa indivīdu tiesību aizsardzībai un ANO Attīstības programmas birojs Latvijā.

Ежегодный семинар Сети этнологического мониторинга и раннего предупреждения конфликтов

Голицыно, 16-20 сентября 1994. Организатор: Институт этнологии и антропологии РАН.

International conference «Democracy and ethnopolitics»

Riga, 9-11 March 1994. Organized by the Ethnic Studies Center, Institute of Philosophy and Sociology, Latvian Academy of Science.