Colloquy “Consolidation and development of the asylum-related jurisprudence of the European Court of Human Rights”

Strasbourg, 19-20 May 2000. Organized by the Council of Europe Directorate General of Human Rights and UNHCR.
Programme
List of participants

Третья Международная конференция “Евреи в меняющемся мире”

Рига, 26-27 октября 1999. Организаторы: Центр иудаики ЛУ, Memorial Foundation for Jewish Culture, Ben-Gurion University of the Negev и др.

Seminārs “Nacionālo minoritāšu kultūras autonomijs jauna modeļa veidošanās Latvijā”

Rīga, 28.09.1999. Organizēja: Eiropas Padomes informācijas un dokumentacijas centrs, Kultūras ministrija un LU Filozofijas un socioloģijas institūts.

Konference “Sabiedrības integrācija Latvijā”

Rīga, 29.05.1999. Organizēja: Sabiedrības integrācijas padome.

International seminar “National language legislation and monitoring of linguistic capabilities”

Riga, 13 April 1999. Organized by the Institute of the Latvian Language of the University of Latvia.

International seminar “Minorities and majorities in Estonia: problems of integration”

Tallinn, 8-9 January 1999. Organized by the European Centre for Minority Issues and Tallinn Legal Information Centre for Human Rights.