Diskusija par sabiedriskās domas aptaujas par sabiedrības saliedētību un savstarpējo uzticēšanos rezultātiem un šo datu nozīmi rīcībpolitikas veidošanā

Tiešsaiste, 5.02.2021. Organizēja Sabiedriskās politikas centrs PROVIDUS.