Konference “Ceļā uz nacionālā plāna izveidi cilvēku tirdzniecības izskaušanai”

Rīga, 23.9.2019. Organizēja LR Saeima un Resursu centrs sievietēm MARTA.