Sociālais dialogs – tikai ar ‘savējiem’?

Delfi, 16.03.2011

Katru reizi, kad valdība gatavojas samazināt līdzekļus sociālajai jomai vai paaugstināt nodokļus, tā saka: tas vēl nav galīgais lēmums, mēs to apspriedīsim ar sociālajiem partneriem (tiesa, pēc tam, vienalga, samazina un paaugstina…). Sociālais dialogs ir svarīgs demokrātiskas sabiedrības elements. Vēsturiski šāda dialoga pamatforma ir divpusējs darba devēju un arodbiedrību dialogs, ko valsts atbalsta, piemēram, radot atbilstošu normatīvo bāzi. Trīspusējs sociālais dialogs veidojas tad, ja pie viena galda ar darba devējiem un arodbiedrībām sēžas arī valdība….