Lisabonas līgums: ceļā uz vienoto cilvēktiesību aizsardzības sistēmu Eiropā

“Eiroziņas”, 03.04.2008

Lisabonas līguma pamatmērķis ir sakārtot ES institucionālo struktūru un lēmumu pieņemšanas mehānismus. Šajā kontekstā mazāk tiek runāts par līgumā paredzētajām būtiskām pārmaiņām cilvēktiesību jomā…