Valoda un izglītība integrācijas procesa

Nacionālās attiecības un nacionālā politika Latvijā. Domas un vērtējumi. Rīga: Latvijas Inteliģences apvienība, 1998, 42.-48.lpp.