Mazākumgrupu (minoritāšu) integrācijas aspekti Latvijā (with Ineta Ziemele, Aina Antāne, Ilmārs Mežs, Nils Muižnieks)

Rīga: Latvijas Universitātes Cilvēktiesību institūts, 2001, 106 p.