Latvija “trīsātrumu Eiropā” (with Tatjana Boguševiča)

A.Kleckins (ed.). Dienas kārtība Latvijai – 2004. Rīga: “Baltijas Forums”, 2003, pp.219-225.