Этническое доминирование в Латвии. Проблемы и перспективы

В.Гущин (ред.). Latvija: ceļā uz demokrātiju 1987-2003. Rīga: LU un Baltijas Krievu Institūts, 2004, 83.-93. lpp.