Vispārējās konvencijas ietekme uz mazākumtautību politiku Latvijā

Konference “Vispārējās konvencijas par nacionālo minoritāšu aizsardzību īstenošana Latvijā”. Rīga, 29.11.2005. Organizatori: Council of Europe Information BureauLatvijas Cilvēktiesību un etnisko stūdiju centrs un Latvijas Universitātes Cilvēktiesību institūts.
Programme