Likumdošanas pilnveidošana vardarbības ģimenē novēršanai

Starptautiska konference «Kā novērst vardarbību ģimenē? Aktuālās problēmas un risinājumi». Rīga, 26. septemberis 2016. Organizēja: LR SaeimaResursu centrs sievietēm MARTA.
Programma