Latvijas ārpolitikas stipras un vājas puses

Seminārs “NATO vasara”, Limbaži, 9.-12. augusts 2001. Organizēja: Latvian Transatlantic Organization.