Latvija: 20 neatkarības gadi, 6 gadi ES un NATO

Diskusija „Vai mūri ir krituši?”. Rīga, 6. maijs 2010. Organizēja: Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā.
Par diskusiju