Deputāts pie izslēgta mikrofona

Konference “Cilvēktiesības un deputāta pienākumi”. Rīga, 25.05.2004. Organizēja Latvijas žurnālistu savienība un Eiropas Padomes informācijas birojs.
Programme