Diskusijas

Второй ежегодный семинар сети этнологического мониторинга

Лимассол, 15-21 октября 1995. Организаторы: Институт этнологии и антропологии РАН и Conflict Management Group, Harvard Law School.

1st International conference “Jews in a changing world”

Riga, 28-29 August 1995. Organized by: Memorial Foundation for Jewish Culture, Ben-Gurion University of the Negev and the Soros Foundationo Latvia.

International conference “20 years of the Helsinki Final Act – Towards a New Model of European Security”

Moscow, 17-18 July 1995. Organized by the Ministry for Foreign Affairs of the Russian Federation and the Institute of Europe of the Russian Academy of Science.

Konference nevalstiskajām organizācijām par Latvijas valsts cilvēktiesību aizstāvības in veicināšanas programmu

Rīga, 7.03.1995. Organizēja Latvijas valdības darba grupa indivīdu tiesību aizsardzībai un ANO Attīstības programmas birojs Latvijā.