Pilsonības likuma galvenais mērķis – saglabāt Latvijas cilvēkus

Konference “Latvijas pilsonība 21.gadsimtā”. Rīga, 2. marts 2012. Organizēja: LR Saeima un Latvijas Universitāte.
Programma