Return to HomepageRiigikogu kodukorra seadus


Riigikogu 15.11.1994 seadus
jõustumiskuupäev 12.12.1994

1. Riigikogu töö korraldamine

(1) Riigikogu tööd korraldab Riigikogu juhatus.
(2) Asjaajamiskeel Riigikogus on eesti keel.

20.11.2001 jõust.20.12.2001.a

....................................
Source: Estonian Legal Translation Centre


RETURN