Return to HomepageVähemusrahvuste kaitse raamkonventsiooni ratifitseerimise seadus

Vastu võetud 21. novembril 1996. a.

Ratifitseerida vähemusrahvuste kaitse raamkonventsioon, mis on koostatud 1995. aasta 1. veebruaril Strasbourg'is ja alla kirjutatud Eesti Vabariigi poolt 1995. aasta 2. veebruaril, tehes järgmise deklaratsiooni: Eesti Vabariik mõistab vähemusrahvuste kaitse raamkonventsioonis defineerimata mõistet "vähemusrahvus" järgnevalt: vähemusrahvusena käsitatakse Eesti kodanikke, kes
- elavad Eesti territooriumil;
- omavad kauaaegseid, kindlaid ja kestvaid sidemeid Eestiga;
- erinevad eestlastest oma etnilise kuuluvuse, kultuurilise omapära, religiooni või keele poolest;
- on ajendatud soovist üheskoos alal hoida oma kultuuritavasid, religiooni või keelt, mis on aluseks nende ühisele identiteedile.

Riigikogu esimees T. SAVI


Source: Legal Acts Base ESTLEX
http://lex.andmevara.ee/estlex


RETURN